Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia vie eteenpäin eikä etsi syitä tai syyllisiä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti nopeaa ja matalan kynnyksen mielenterveystyötä. Apu voi löytyä nopeastikin, jopa parin terapiakäynnin aikana. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei kaivella menneitä eikä etsitä syitä tai syyllisiä. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, eletään nykyhetkessä ja katsotaan tulevaisuuteen. Asiakkaalle ei anneta valmiita neuvoja ylhäältäpäin vaan häntä autetaan etsimään itselleen sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja elämän solmukohdissa. (Lyhytterapeuttiyhdistys.fi)